Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Tilbud afgives med følgende forbehold
  1. Håndværksrådets standardforbehold
  2. Malerfagets standardforbehold
 2. Generelle oplysninger
  1. Malerfirmaet Johnny Beyer er medlem af Danske Malermestre
  2. Vi har overenskomst med Malernes fagforeninger.
 3. Arbejdstider
  1. Normal arbejdstid er hverdage mellem 07:00 – 16:00.
 4. Afgivne tilbud (med mindre andet står beskrevet i tilbuddet) er baseret på:
  1. at arbejdet kan udføres rationelt og kontinuerligt indenfor normal arbejdstid.
  2. at gulvarealet er frit og ryddet.
  3. at buske og anden bevoksning er fjernet ved udvendigt arbejde.
  4. behandlinger i lyse kulører og at emnerne behandles i samme kulører.
  5. at der anvises passende velfærdforanstaltninger såsom mulighed for frokost faciliteter og mulighed for adgang til toiletter.
 5. Betalingsbetingelser
  1. Netto kontant 8 dage fra fakturadatoen
  2. Faktura fremsendes umiddelbart efter endt arbejde.
  3. Ved større malerarbejde fremsendes á conto faktura hver anden uge.
  4. Vi forbeholder os ret til, at kræve sikkerhedsstillelse inden arbejdet påbegyndes.
  5. Ved manglende rettidig betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100,00 ekskl. moms pr. tilsendt rykker.
 6. Ekstra arbejde
  1. Evt. ekstra arbejde udføres efter medgået tid og materiale forbrug, alternativt kan ekstra arbejde udføres til fast pris, hvor der udfyldes et aftalegrundlag f. eks. via mail, hvor omfanget og prisen af arbejdet beskrives.
 7. Miljø og affaldshåndtering
  1. Malerfirmaet Johnny Beyer tilstræber til stadighed, at vælge de mest miljørigtige produkter.
  2. Malerfirmaet Johnny Beyer foretager affaldssortering i forbindelse med bortskaffelse af affald og i vores tilbud er indregnet såvel oprydning samt bortskaffelse af affald mv.
  3. Afsluttende rengøring er kun med i tilbuddet, såfremt dette konkret er beskrevet i tilbuddet.
 8. Garanti på malerarbejdet
  1. Malerfirmaet Johnny Beyer har tegnet erhvervsforsikring hos Købstændernes forsikring.
  2. Malerfirmaet Johnny Beyer er medlem af Danske malermestres garanti læs mere.

Lad os tage en snak om dit maleprojekt. ​Vi ringer dig naturligvis op!